top of page
"I’m a Creative Designer
I mostly do Advertising, Event, Brandings"

Advertising

 • KEY VISUAL

 • VISUAL PROMOTION

 • DIGITAL DESIGN

 • POSTER DESIGN

Event & Activation

 • KEY VISUAL

 • 3D DESIGN CONCEPT

 • STAGE DESIGN

 • BOOTH DESIGN

Branding

 • LOGO CREATIVE

 • BRAND PERSONALITY

 • VISUAL IDENTITY SYSTEM

 • CAPACITY PROFILE

About me

Tôi tin rằng việc chuyển đổi các thông tin thành ngôn ngữ hình ảnh, giống như ta kể một câu chuyện nhằm giải quyết một nhu cầu nào đó:

 • Một thông điệp cần truyền tải

 • Cá tính, giá trị  một thương hiệu...

 

Thoải mái - Vui đùa - Thử nghiệm, nhưng với chủ đích và sự cẩn thận.

 • Tư duy thiết kế sáng tạo

 • Thẩm mỹ

 • Kỹ năng công cụ

 • Kiến thức Markting cơ bản

 • Và quy trình làm việc chuyên nghiệp là những thứ tôi cập nhật & học tập thường xuyên. Để luôn giải quyết những chiếc Brief khó nhằn nhất.

Tư duy & Quy trình - Chiếm 90% công việc.

Tìm cảm hứng - Tạo ra điều mới mẻ.

Sáng tạo - Không ngừng đổi mới, sáng tạo. 

Cộng tác -  Đi xa hãy đi cùng nhau.

Học hỏi - Khám phá những điều chưa biết.

2014 - 2019

Da Nang University of Architecture

City/Urban, Community and Regional Planning

Construction engineer

Location: Da Nang City

03/2021 - 07/2021

Golden Comunication Group (Agency)

3D Graphic Designer

Location: Ho Chi Minh City

03/2019 - 06/2020

Time Vision I  SunGroup (Internal)

Event Excutive

Location: Da Nang City

09/2021 - 05/2023

Marketing Team  I  Dong Tay Land (Client)

Graphic Designer/ Team Leader

Event Excutive

Location: Ho Chi Minh City

04/2020 - 02/2021

Aloha Comunication (Agency)

3D Graphic Designer

Event Excutive

Location: Ho Chi Minh City

bottom of page