top of page

Trang sức Cloch 

Thương hiệu, Web

Thực hiện

Phát triển web -
404 Web Agency

Cloch cải tiến trang sức đã qua sử dụng thành những món đồ mới, rất hiện đại và độc đáo. Cloch không chỉ là đội ngũ thợ kim hoàn bình thường. Thương hiệu của họ cũng vậy. Chúng tôi đã tạo ra một thiết kế đặc biệt dành riêng cho Cloch - một bộ chữ "second hand" nổi bật, độc đáo như chính những sản phẩm trang sức của họ.

bottom of page